ประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๑), (๒) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกิจกรรมการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน แก่บุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี