“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เพื่อเยี่ยมและพบปะเพื่อนครู นักเรียนตามกิจกรรม“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” โดยนายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมทำหน้าที่เลขานุการ ในโอกาสนี้ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะ หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้ข้อคิดใช้หลัก บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ในการพัฒนาโรงเรียน และใช้โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณในการพัฒนานักเรียน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ร่วมกิจกรรมตอบคำถามเพื่อรับรางวัลอย่างสนุกสนาน จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะ