อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ 8 ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ 8 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2565 – 24 มกราคม 2566 รายละเอียดเอกสารการสมัครสามารถดาวน์โหลดตามลิงค์ที่อยู่ด้านล่าง
1. ปฏิทินการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ 8 ประจำปี 2565
2. ระเบียบและกติกาการแข่งขันสุพรรณิการ์เกมส์ ปีที่ 8 ประจำปี 2565
3. ระเบียบการแข่งขันสุพรรณิการ์เกมส์ 10 ชนิดกีฬา ปีที่ 8 ประจำปี 2565
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศูนย์กีฬา) ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 035-431771 หรือผู้ประสานงานทั้ง 10 ชนิดกีฬา