การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกด้านล่าง

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน  

มาตรการที่ 1

มาตรการที่ 2

มาตรการที่ 3

มาตรการที่ 4

มาตรการที่ 5