แจ้งกำหนดการเข้ารับการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 (รอบสุดท้าย)

download

ประกาศ

หนังสือ ว2571

ประกาศขึ้นบัญชี (รายชื่อ)