อบรมเจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร “ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด”

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายนางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อ.เมือง ฯ จ.สุพรรณบุรี โดยมีนางสุปราณี สืบประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงาน และครูยุวกาชาดในสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๖๐ คน