สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีขอใช้บัญชี)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำเเหน่งครูผู้ช่วย 

รายละเอียดประกาศ