รายละเอียดการเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี

เอกสาร download

  1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 9 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
  2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 10 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
  3. หนังสือสละสิทธิ์
  4. แบบฟอร์มผลตรวจ ATK