รายละเอียดการเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 3) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรีเอกสาร download

1. รายชื่อสถานศึกษาสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 9 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 10 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
4. หนังสือสละสิทธิ์
5. แบบฟอร์มผลตรวจ ATK