รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

download

1. ประกาศรับสมัคร 
2. ใบสมัคร 
3. บัตรประจำตัวผู้สมัคร
4. แบบเสนอชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม