กิจกรรม ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ ณ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เพื่อเยี่ยมและพบปะเพื่อนครู นักเรียนตามกิจกรรม“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” โดยมี นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะ ร่วมทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมกันนี้ นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ฝากข้อคิดใช้หลัก บ-ว-ร ในการพัฒนาโรงเรียน และใช้โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณในการพัฒนานักเรียน รวมถึงการช่วยเหลือนักเรียนในภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ กิจกรรมในวันนี้ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม แจกรางวัลให้กับนักเรียนที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐