ประชุม อกศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายคำรณ รูปสูง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ