ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว ๒๑

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลการประเมินเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ (ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐)