“การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน” รายการ ก้าวทันสุพรรณบุรี ผู้ว่าฯ พบประชาชน ทาง สวท.สุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์  รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี (สวท.สุพรรณบุรี) ประเด็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน รายการ “ก้าวทันสุพรรณบุรี” ผู้ว่าฯ พบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี  FM ๑๐๒.๒๕ MHz