35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

 

1.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>คลิก<<

2.รายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>คลิก<<