ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูฯ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

download