การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564 จังหวัดสุพรรณบุรี

     

     สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระปณิธานด้านการศึกษาภาษาฝรั่งเศสของพระองค์ท่านในการพัฒนาศักยภาพแก่ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส กำหนดให้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

***ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิก***