กศจ.สุพรรณบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ คณะกรรมการใน กศจ.สุพรรณบุรี อกศจ.สุพรรณบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์