กำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี แจ้ง กำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  กำหนดสอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 

ประกาศ