ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค ๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ