รำลึกวันครบรอบ ๕ ปี การถึงแก่อนิจกรรม นายบรรหาร ศิลปอาชา

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีวางพวงดอกไม้เพื่อระลึกถึงเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ ปี การถึงแก่อนิจกรรม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ณ ลานอนุสาวรีย์ หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี