มอบเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนวัดยาง กิจกรรม “ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ”

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๔๕ น. นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เลขานุการ โครงการผู้ว่ากับการศึกษาสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เดินทางไปมอบเกียรติบัตร  ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดยางที่จัดส่งชิ้นงานเข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” (เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓)   โดยมีนางสาวสาลี่ ทาเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางและคณะครูให้การต้อนรับ มีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรรวมทั้งสิ้น ๒๕ คน  ทั้งนี้มีนักเรียนที่มีผลงานเด่นรับรางวัลเสื้อยืด “ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” เพิ่มเติม จำนวน ๓ คน ได้แก่ ด.ญ.ศิรภัสสร เผือกประพันธ์ ชั้น ป.๖ รางวัลภาพวาดระบายสี  ด.ช.คณิศร  พุทธาประทีป ชั้น ป.๔  รางวัลเรียงความ  และ ด.ญ.กัญญา หวังผล ชั้นอนุบาล ๓ รางวัลผลงานอนุบาล