ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ : โรงเรียนอำนวยเวทย์

 วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วย นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เลขานุการ โครงการฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ พร้อมกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ณ โรงเรียนอำนวยเวทย์ อ.ศรีประจันต์ หลังชมการบรรเลงเพลงมาร์ชอำนวยเวทย์ โดยวงเมโลเดียนนักเรียน และการแสดงรำวงสุพรรณบุรีแล้ว ผู้ว่าฯ ได้พูดคุยให้ความรู้ แง่คิดเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การรักษาผืนแผ่นดินไทย การประพฤติตนตามหลักศีลห้า ความรู้ในการป้องกันและดูแลตนเองให้รอดพ้นจาก Covid-19 โดยยึดหลัก “DMHTT” และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมตอบคำถามด้วย