สวดมนต์ปฏิบัติธรรม “สร้างสุขด้วยสติ”

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นางพัฒนาพร  ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะข้าราชการในสังกัดร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ตามโครงการ “สร้างสุขด้วยสติ” ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ว่าที่ ร.ต.สุพัฒน์ หอมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้นำสวดมนต์ โดยใช้บทสวดมนต์พุทธมามกมนต์ฉบับวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

สวดมนต์ปฏิบัติธรรม “สร้างสุขด้วยสติ”