ศธจ.สุพรรณบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากร

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนางลำดวน  ไกรคุณาศัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ “การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้”