“ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ” โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๒ (วัดลาดหอย)

  วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เลขานุการโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดกับการศึกษาสุพรรณบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ พร้อมกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๒ (วัดลาดหอย) อ.บางปลาม้า  โดยผู้ว่าฯ ให้ความรู้ แง่คิดเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การรักษาผืนแผ่นดินไทย การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศีลห้า ความรู้ในการป้องกันและดูแลตนเองให้รอดพ้นจาก Covid-19 โดยยึดหลัก “DMHTT” ได้แก่ D: Distancing การเว้นระยะห่าง  M: Mass การสวมหน้ากากอนามัย H: Hand Washing การล้างมือบ่อย ๆ  T: Temperature การวัดอุณหภูมิ T: Thai Chana  การเข้าแอพพลิเคชั่นไทยชนะ อีกทั้งยังมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมตอบคำถาม และรำวงสุพรรณบุรีได้อย่างสวยงามด้วย