รายงานผลการดำเนินงานการบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายปรีดี  ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี   นางพัฒนาพร  ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะผู้รับผิดชอบการบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมรายงานผลการดำเนินงานการบูรณาการจัดการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับนายสมบูรณ์  ม่วงกล่ำ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะติดตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมวชิราวุธ  ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ