พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันกองทัพไทย”

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถี โอกาสนี้ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้แทนวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี