วันพ่อขุนรามคำแห่งมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี