ประชุม อกศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์  ศรีโมรา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (ชั้น ๒) โดยมี นายวีระ  ทวีสุข  ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ