พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๒,๕๐๐ ผืน แก่ราษฎรที่ประสบภัยจากอากาศหนาวในจังหวัดสุพรรณบุรี ในโอกาสนี้ นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี