สวดมนต์ปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสุขด้วยสติ

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะข้าราชการในสังกัด สวดมนต์ปฏิบัติธรรม ตามโครงการ “สร้างสุขด้วยสติ” ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน