รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑)

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครทาง ระหว่างวันที่  ๑๒-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทาง  E-mail : personnel.suphan@moe.go.th 

ดาวน์โหลดประกาศ