ศธจ.สุพรรณบุรี ออกตรวจตรวจการขอเพิ่มหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุของโรงเรียนปิยราษฎร์อินเตอร์แคร์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้นางสาวสุกานดา ศรีประชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตรวจการขอเพิ่มหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุของโรงเรียนปิยราษฎร์ อินเตอร์แคร์ อำเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี