ศธจ.สุพรรณบุรี มีผลการประเมิน ITA ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อยู่ในระดับ AA (100 คะแนน)

ดาวน์โหลด ประกาศผลการประเมิน (pdf) คลิกที่นี่