รับสมัครคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สังกัดกรมบังคับคดี มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี 38ค(2) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

download