ศธจ.สุพรรณบุรี มอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งบทความ หัวข้อ ครูสุพรรณวิถีใหม่ หลากหลายเทคนิคพัฒนาผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21

   

     ตามที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 สำหรับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการแจ้งประกาศให้หน่วยงานตลอดจนสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้ผู้สนใจส่งบทความในหัวข้อ “ครูสุพรรณวิถีใหม่หลากหลายเทคนิคพัฒนาผู้เรียนสู่ทักษะในศตวรรษ ที่ 21” นั้น
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ขอมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน/สถานศึกษา/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวบัญชีรายชื่อ ทั้งนี้โปรดตรวจสอบจากบัญชีรายชื่อเพื่อดาวโหลดเกียรติบัตร และติดตามเอกสารบทความที่ส่งมาร่วมกิจกรรมทางลิงก์ด้านล้างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1EL5xy4FJ5DsJJXW-wvYFsYz7NyMGz_Bd?usp=sharing