ขอเชิญคุณครูมัธยมเข้าร่วมสัมมนา “ประชาคมอาเซียนกับการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล” ผ่านระบบ Zoom webinar

สมาคมอาเซียน ประเทศไทย ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครูมัธยมศึกษา หัวข้อ “ประชาคมอาเซียนกับการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันเสาร์ที่ 18 ธ.ค.2564 เวลา 9.30-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom webinar จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูมัธยมศึกษา ที่รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชาแนะแนว หรือวิชาที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต หรือวิชาอื่นๆ สอบถามเพิ่มเติม 089-5228914 และ 081-4799609 aseanthailand@hotmail.com