ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563

นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.