แจ้งกำหนดการและการแสดงความประสงค์ในการเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (สอบ ภาค ก และ ภาค ข)

แจ้งกำหนดการและการแสดงความประสงค์ในการเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (สอบ ภาค ก และ ภาค ข) ระบบเปิด วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น. – วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๔.๐๐  น.
download