สพฐ. ชะลอการสรรหาบุคลากร

  1. ประกาศชะลอการคัดเลือก 38 ค. (2)   
  2. ประกาศชะลอการคัดเลือก ครูผู้ช่วย (กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) ปี พ.ศ. 2564
  3. ประกาศชะลอการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564