ศึกษาสุพรรณออนไลน์ หลักสูตรที่ 6

ศึกษาสุพรรณออนไลน์ หลักสูตรที่ 6
         นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมด้วยระบบทางไกล “ศึกษาสุพรรณออนไลน์” หลักสูตรที่ 6 พัฒนางานในหน้าที่อย่างไรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพครู และรองรับเกณฑ์การประเมิน ว.PA สำหรับครูอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. จัดอบรมโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของ ดร.วีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และ ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี อภิปรายโดย อ.วุฒิพงษ์ อินทิแสง ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Microsoft teams และรับชมถ่ายทอดสดผ่านกลุ่มเฟซบุ๊ก “ศึกษาสุพรรณออนไลน์” จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 2,283 คน และปิดการประชุมโดย ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี