ศธจ.สุพรรณบุรี เตรียมจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทย เล่ม ๔๒

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจคณะกรรมการจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทย โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๒ ณ ห้องประชุม ICT CENTER โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โดยมี นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย คณะครู และคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุม โดยมีกำหนดการพิธีมอบหนังสือพระราชทานในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี