รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

download

1. ประกาศ  2. ใบสมัคร  3. แบบประเมินฯ (ข้อ 9)

4. แก้ไขประกาศ

หมายเหตุ : สำหรับเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 และหมายเลข 3 ในวันสมัครผู้สมัครยังไม่จำเป็นต้องเข้ารูปเล่ม
                 โดยสามารถใช้ตัวหนีบกระดาษหนีบมาเป็นรูปเล่มก่อน เพื่อให้คณะกรรมการช่วยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
                  ก่อนดำเนินการเข้ารูปเล่มต่อไป