ประชุม อกศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายคำรณ รูปสูง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ