ประชุม อกศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายคำรณ  รูปสูง  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ