ประชุม อกศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

เมื่อวนที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์  ศรีโมรา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔  โดยมี นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี