ประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมี นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ