ประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมี นายวีระ  ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ