ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

กศจ.สุพรรณบุรี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ ๑ ของแต่ละตำแหน่ง รายงานตัว ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

ประกาศ